Kundeklar

Kundeklar er det mest udbredte og effektive værktøj til løbende træning og læring i et miljø der varetager kundekontakt. Kundeklar er observation, scoring, feedback og træning sat i system med henblik på:
– at lære noget nyt i praksis
– at blive endnu mere bevidst om hvad der virker, hvordan og hvorfor.
– at blive bevidst om hvad der ikke virker, hvorfor, og hvad der i stedet skal gøres.

En træningsform der har fokus på at hjælpe medarbejderen med at kunne varetage hver enkelt kundekontakt bedst muligt, under hensynstagen til muligheder og vilkår i den enkelte situation med kunden. Træningen har fokus på virksomhedens mål og rammer og foregår i driften mens kunderne serviceres. Læring og træning er individuelt tilpasset den enkelte medarbejder og dennes behov og muligheder for at udvikle sine kompetencer.

Kontakten med kunder og borgere, er en opgave, der hele tiden skal styrkes, plejes og have opmærksomhed. I en travl hverdag bliver opgaven med at støtte og være tæt på de medarbejderne der har denne kontakt, ofte sprunget over.
Ved at uddanne udvalgte medarbejdere, sikrer man at opgaven løftes og at den enkelte medarbejder oplever at blive mødt på sine styrker og får støtte præcis dér hvor behovet er. Samtidig udvikler man en kultur for åben feedback som kan styrke den løbende kompetenceudvikling og et endnu bedre samarbejdsmiljø.

arbejdsglaede

Mange medarbejdere med personlig kunde- eller borgerkontakt har opbygget en stor og god erfaring. Derudover har mange allerede deltaget i kommunikationskurser. Kurser og træning tilrettes derfor i respekt for den viden og erfaring, der allerede er tilstede og med fokus på mulighederne for at udvikle nyt, positivt og brugbart. Samtidig holder vi et vågent øje med eventuelle uvaner.
- på den måde vil arbejdet med egen kommunikation opleves positivt og brugbart.